Skip to:

Służebnice Pana i Dziewicy z Matara (SSVM)

SSVM Italy

Instytut Służebnice Pana i Dziewicy z Matará jest wspólnotą zakonną na prawie diecezjalnym, założoną przez Ojca Carlos Miguel Buela 19 marca 1988 w San Rafael w Argentynie. Instytut sióstr i Instytut Słowa Wcielonego razem z Trzecim Zakonem Świeckich są częścią rodziny zakonnej Słowa Wcielonego. Dwa Instytuty zakonne żyją tym smym charyzmatem, mają konstytucje bliźniacze oraz posiadają gałąź kontemplacyjną i apostolską. Ich członkowie składają śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz czwarty ślub niewoli maryjnej.

“Głównym zadaniem sióstr jest być Oblubienicami Chrystusa, dlatego celem ich życia musi być dialog miłości z Jezusem Chrystusem. Jeśli brakuje tego, cała reszta traci swoje znaczenie i cała reszta, bez tego niczemu nie służy." (Padre Carlos Miguel Buela, Servidoras I)

Pragniemy zbudować nasze życie na Jezusie Chrystusie, który przyszedł w ciele, i tylko Chrystus, i Chrystus na wieki, i Chrystus w każdej rzeczy, i Chrystus we wszystkim, ponieważ skałą jest Chrystus i nikt nie może położyć innego fundamentu. (SSVM, Konstytucje , 7)

Ojciec Buela  założył Instytut z „jedynym pragnieniem, by dać Jezusowi Chrystusowi oblubienice według Jego serca”, dlatego podstawowym powołaniem osoby zakonnej jest to, by być oblubienicą Chrystusa i matką dusz poprzez śluby, wypełniając w ten sposób własną kobiecość.

Składając śluby, oddają swoje siły dla inkulturacji Ewangelii, stąd wypływa szeroko pojęty apostolat i głoszenie Słowa Bożego we wszystkich formach, studia i nauczanie na Uniwersytetach i Kolegiach, poprzez publikacje, w katechezie i oratoriach, przez  misje i rekolekcje, formację chrześcijańską dzieci i młodzieży, w dziełach miłości wobec potrzebujących (dzieci opuszczone, niepełnosprawne, osoby starsze i chore, itp.).