Skip to:

Wcielenie

Encarnación

A Słowo ciałem się stało” ( J, 1.14).

Nasza duchowość zawiera się w tajemnicy Wcielenia, tajemnicy Słowa, które stało się ciałem w łonie Maryi Dziewicy.

Wiedza, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem przynagla nas do przyjęcia, że nic , co jest autentycznie ludzkie nie jest nam obce i do miłości każdego i całego człowieka w Nim.

W tajemnicy Wcielenia jest nam dany wielki przykład cnót, ponieważ Bóg stając się człowiekiem pokazał nam przykład pokory, ubóstwa, posłuszeństwa i nieskończonej miłości. Ponadto musimy czerpać przykład z Maryi, z jej wiary żywej, stałej i wytrwałej, jej pokory, roztropności, czystości i zawierzenia się Bogu.

Dlatego my, Służebice Pana, pragniemy stać się drugim Wcieleniem Słowa, aby uobecniać Go we wszystkim, co ludzkie. Staramy się zawsze szukać większej chwały Boga i zbawienia ludzi, które jest celem Wcielenia, poprzez nieustanną gotowość, do czynienia tego, o co prosi Duch Święty, jak uczyniła to Maryja.

„Bóg nie był nigdy tak blisko człowieka, i człowiek nie był nigdy tak blisko Boga, jak właśnie w tym momencie, w chwili Tajemnicy Wcielenia”.

Święty Jan Paweł II