Skip to:

Vademecum Pielgrzyma ze Świętym Janem Pawłem Wielkim w Polsce

Drodzy Przyjaciele,

Pragniemy podzielić się z wami wiadomością przyszłej publikacji przygotowanej przez naszą Rodzinę zakonną: Vademecum po Polsce śladami św. Jana Pawła II w jego ziemi ojczystej.

Rozpoczęliśmy ten projekt, mając na uwadze szczególny związek naszej Rodziny zakonnej z tym Świętym. Naszym celem jest umożliwić jeszcze bardziej poznanie jego niezwykłej postaci, zwłaszcza w okresie poprzedzającym jego pontyfikat.

Vademecum, oprócz prezentacji wydarzeń historycznych, związanych z geografią i kulturą Polski, uwydatnia przede wszystkim słowa i czyny Jana Pawła II w odniesieniu do odwiedzanego miejsca. W ten sposób Vademecum może być przydatne nie tylko przygotowując pielgrzymkę, ale prawdziwie jako źródło poznania i pogłębienia życia i nauczania Jana Pawła II, szczególnie w duszpasterstwie młodzieży.

Możliwością do wykorzystania tego materiału jest zbliżający się Światowy Dzień Młodych w Krakowie 2016. Dlatego znajdujemy się w ostatniej fazie publikacji, pamiętając głównie o wymiarze duchowym, jaki pielgrzymka tego typu może przybrać.

Znajdziecie tutaj przedstawienie Vademecum, gdzie wyjaśnia się jeszcze lepiej przyczynę jego powstania i użyteczność, jaką można mu nadać. Jeśli Bóg zechce, zostanie wydrukowana w języku hiszpańskim, włoskim i angielskim. Zawiera kolorowe zdjęcia, mapy, przydatne informacje, ecc. 

Zapraszamy do rozpowszechniania wiadomosci, najbardziej jak można, zwłaszcza w diecezjach, parafiach, grupach młodzieżowych, szkołach, ecc.

Zamówienia i informacje prosimy kierować na adres:

-S. Maria del Pilar:

cel: +39 327 874 5319 (what’s app)

email: m.pilar@servidoras.org

 

-S. Maria de Montserrat:

cel:+39 338 897 8569 (what’s app/viber)

email: sec.generalicia@servidoras.org

Vademecum del Pellegrino Con San Giovanni Paolo Magno in Polonia

Drogi Pielgrzymie,

Rozpoczynasz drogę śladami św. Jana Pawła Wielkiego w jego ojczyźnie, Polsce. Życzymy Ci, by te strony, stały się narzędziem wdzięczności Bogu za dar, jakiego udzielił swojemu Kościołowi i światu, w osobie tego wielkiego Świętego. Przemierzysz mIejsca łączące się z jego zyciem, którego głównymi protagonistami byli Duch Święty i Najświętsza Maryja Panna. Mamy nadzieję, że kontakt z miejscami, które odwiedzisz, staną się bodźcem do zadecydowania, byś w twim życiu pozwolił się prowadzić przez miłość Boga, osiągając świętość.

Prezentacja Vademecum pielgrzyma

Pomysł Vademecum zrodził się po pielgrzymce przebytej w Polsce w roku 2013, śladami Jana Pawła II, który swoim życiem dał nam wymowne świadectwo niezwykłego bogactwa otrzymanego w ziemi ojczystej. Po odwiedzinach tego wielkiego narodu, po kontakcie z niezmiernym dziedzictwem kulturowym i duchowym, którego jest strażnikiem, ale zwłaszcza po poznaniu z bliska miejsc zwiazanych z wielką postacią Papieża-Polaka, wydało nam się ważne i wartościowe, dla dobra wielu osób utworzenie Vademecum. Mając na względzie trudność w zrozumieniu języka polskiego przez pielgrzymów języków nie-słowiańskich, zauważyliśmy konieczność udostępnienia materiału w innych językach. Zadanie to podjęliśmy z zaangażowaniem, wypracowując jednocześnie edycję w języku hiszpańskim, włoskim i angielskim.

Głównym celem książki, jak już wskazaliśmy we wstępie jest pomoc pielgrzymującemu w znalezieniu w każdym miejscu dziedzictwa duchowego Wielkiego Papieża. Liczne cytaty jego dzieł, podkreślone dla lepszej lektury, oprócz przedstawienia jego cennego nauczania, łączą się ściśle z Janem Pawłem II.

Bez wątpienia Jan Paweł II jest najbardziej znaczącą polską postacią naszych czasów. Cała Polska jest dumna z tego, że dała Kościołowi świętego papieża, który przeżył historycznie trudne czasy swojej ojczyzny. Ta głęboko katolicka ziemia cierpiała prześladowanie w bardzo szczególny sposób, ale była zdolna zachować nienaruszone własne ideały chrześcijańskie, które próbowały zniszczyć panujące ideologie. Karol Wojtyła umiał współpracować w obronie tych wartości. Vademecum chce przyczynić się do poznania miejsc, w których Karol podjął się obrony tych zasad, czy to jako student i robotnik, czy-szczególnie-  jako duszpasterz, kiedy został kapłanem, a później biskupem krakowskim.

Dla powyższego celu, Vademecum zawiera informacje na temat miast, w których żył, studiował, pracował, nauczał i rozwinął owocną posługę kapłańską i biskupią. Znajdują się w nim liczne odniesienia do wizyt odbytych w Polsce w czasie trwania pontyfikatu. Vademecum opisuje w ten sposób, podstawowe miejsca związane z tą wielką postacią w wymiarze narodowym i powszechnym, Wielkiego Papieża naszych czasów.

Aby uzupełnić to itinerario duchowe, w każdym miejscu przywołuje się świętych i  najważniejsze osobistości, opowiadając niektóre wydarzenia z ich życia. Udostępnione są także informacje na temat niektórych miast, które są ważne dla narodu polskiego i w pewien sposób mają związek ze św. Janem Pawłem II. Informacje, które uzupełniasją tekst główny,podane są w przypisach.

Proponuje się przebieg wizyty śledząc porządek chronologiczny, według życia Jana Pawła II. Pielgrzym może łatwo zaadaptować to Vademecum do własnych potrzeb, aby uprościć to zadanie, zaznaczyliśmy różnymi kolorami najważniejsze miasta.

Dla lepszego zorientowania się pielgrzyma w każdym mieście, umieściliśmy adres miejsca pod spodem. Oferujemy takze mapy miejsc, które proponujemy odwiedzić. Wydaje się, że ich użycie może okazać się przydatne. Niektóre zdjęcia przedstawiają opisane miasta i pomniki.

Na koniec pragniemy podkreślić ważność jaką może mieć to Vademecum, w obliczu przyszłego Światowego Dnia Młodych w Krakowie 2016. Wierzymy, że będzie bardzo użyteczne, dla tych, którzy pragną uczynić z tych dni prawdziwą pielgrzymkę w duchu Jana Pawła II, który tak bardzo ukochał młodych i z nieba dalej wstawia się za każdym z nich.

WSTĘP

Zawartość tego Vademecum jest podzielone według głównych miast związanych z życiem Jana Pawła II w Polsce.

Podstawowym celem jest pomoc pielgrzymowi znaleźć w każdym miejscu dziedzictwo duchowe Wielkiego Papieża, dlatego pamięci każdego miejsca towarzyszą pisma, które nam zostawił, szczególnie w swoich książkach: Pamięć i tożsamość, Dar i tajemnica i Wstańcie, Chodźmy! i niektóre z jego homilii, które tworzą dziedzictwo nauczania i prawdy oświecające przyszłe pokolenia.

Vademecum zawiera także wiadomości biograficzne licznych świętych polskich, którzy odegrali ważną rolę w życiu i formowaniu św. Jana Pawła II,. Niektórzy z nich zostali beatifikowani lub kanonizowani przez Niego samego.

Oprócz tego są także opisy historyczne i artystyczne odwiedzanych miejsc, które są ściśle związane z głębokim życiem wiary wielkiego narodu polskiego.