Skip to:

Trzeci Zakon Świeckich

Third Order

Trzeci zakon świeckich jest odpowiedzią na powołanie, które rodzi się w sercach wiernych świeckich. Stanowią oni część Rodziny Zakonnej Słowa Wcielonego. Pragną ubogacić swoje życie duchowe i stać się „nowym Wcieleniem Słowa” w miejscach, gdzie żyją, wnosząc w otaczającą rzeczywistość światło i zwycięstwo Wcielenia.

Poziomy przynależności

Świeccy konsekrowani: 

Do Instytutu Słowa Wcielonego należą w pierwszym stopniu ci świeccy, którzy dążą do doskonałości ewangelicznej według ducha Instytutu, uczestniczą w jego misji i zobowiązują się dobrowolnie przez złożenie ślubów prywatnych. Są członkami uprzywilejowanymi Trzeciego Zakonu Świeckich i przez to otrzymują prawa i obowiązki szczególne, ponieważ są tymi, którzy poświęcając swoje życie, swoją modlitwą i ofiarami, przyczyniają się do wzrostu duchowego skarbu Instytutu.

Jako świeccy żyją w świecie, wypełniając obowiązki, wynikające z zawodu. Wewnątrz godności i odpowiedzialności laickiej oddali wszystko Bogu. Są tacy świeccy konsekrowani Bogu na wyłączność, którzy jednoczą się z Nim poprzez dobrowolny i wieczysty ślub dziewictwa przez miłość do Królestwa niebieskiego (Mt.19, 12). Razem z profesją zobowiązują się do używania tych środków, które w zgodzie ze stanem świeckim, umożliwią im wypełnienie obietnic, jak poświęceenie się modlitwie, lektura Pisma Świętego, uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego oraz z rekolekcji duchowych, itd.

Stowarzyszenia wiernych i Ruchy świeckich: 

Drugi poziom tworzą różne Ruchy świeckich i Stowarzyszenia wiernych. Każdy z własną organizacją, aby świeccy, którzy tego pragną, mogli włączyć się w apostolat i misję, według możliwości i potrzeb duszpasterskich, w miejscach, gdzie znajdują się nasze Instytuty. Naszym pragnieniem jest przyjęcie wiernych, którzy tego chcą, aby zaspokoić gorące pragnienie Serca Jezusa. Celem jest inkulturacja Ewangelii, poprzez apostolskie dzieła miłości, stając się zaczynem boskiego kultu i życia chrześcijańskiego, w zgodzie z różnorodnością charyzmatów, sytuacji lub funkcji, które Bóg zechce zesłać na katolików świeckich. Grupy, które w harmonii z ich stanem życia, pod przewodnictwem członków Instytutu Słowa Wcielonego mogą wyryć w każdej kulturze pieczęć Dobrej Nowiny, którą Chrystus przyszedł przynieść na świat.

Bractwo Słowa Wcielonego: 

Trzeci poziom stanowią w szerokiej formie, wszyscy ci chrześcijanie świeccy lub kapłani z całego świata, którzy będąc przyjaciółmi, dobroczyńcami, sympatykami, członkami rodzin itp., chcą podzielić z nami ducha naszej rodziny zakonnej, tworząc część Bractwa Słowa Wcielonego. Są członkami żywymi Trzeciego Zakonu Świeckich, którzy w różnych częściach świata są zjednoczeni węzłem modlitwy i miłości do Boga i Instytutu. Są przeznaczeni do głoszenia Słowa Wcielonego w formie indywidualnej, we własnym środowisku, w rodzinach, pracy, studiach, w parafiach i innych świeckich przestrzeniach życia.