Skip to:

Studentat - Juniorat

ssvm

Studentat jest etapem formacji następującym po nowicjacie.

Ta formacja musi być prowadzona w sposób własny dla każdego Instytutu zakonnego i jest niezbędnie konieczna dla wszystkich członków...” [1] W związku z tym mówi KPK: „Po pierwszej profesji, formacja wszystkich członków musi być kontynuowana w każdym Instytucie, aby móc żyć pełniej jego życiem i wypełniać jego misję”[2].

Ten czas formacji trwa trzy lata i jest „nowym okresem formacji zakonnej, charakteryzującym się studiami filozoficznymi i teologicznymi, Pisma Świętego, które są realizowane z uprzywilejowaniem doktryny świętego Tomasza z Akwinu, kierując się normami prawa i dokumentami Magisterium Stolicy Apostolskiej i zawsze w linii duchowości i misji Instytutu, aby realizować autentyczną integralną formację : ludzką, duchową, intelektualą i duszpasterską”[3][1]Por. ES, 35.

[2]KPK, c. 659, § 1.

[3]Por. SSVM Konstytucje, [258].