Skip to:

Pierwsza ewangelizacja

Misje “Ad Gentes”

ssvm

Misja, jaką Kościół otrzymał przez pośrednictwo Apostołów, jest misją powszechną, która nie zna granic i która niesie zbawienie we wszystkich aspektach, w zgodzie z pełnią życia, jakie Chrystus przyszedł dać.

Rozwija się przede wszystkim aktywność misyjna, którą nazywamy misją “ad gentes”. Jest ona pierwszą aktywnością Kościoła, istotową i nigdy nieprzerwaną. Bowiem, Kościół „ nie może zaniedbać odwiecznej misji, aby nieść ewangelię tym- a są to miliony mężczyzn i kobiet-, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, Odkupiciela człowieka” (Christi fideles laici, 35).

ssvm

Dlatego, jako Rodzina Zakonna, pragniemy uczynić naszym nakaz Chrystusa, by być „jego świadkami, aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). „Istnieją jeszcze ogromne obszary, na których Kościoły lokalne nie istnieją w ogóle, albo są niewystarczające wobec rozległości terytorium oraz zagęszczenia i różnorodności ludności. Celem jest realizacja ogromnej pracy posłania i rozwoju Kościoła.

ssvm

Ten etap historii Kościoła, zwany "plantatio ecclesiae" nie jest zakończony, przeciwnie, w wielu wspólnotach musi się dopiero rozpocząć. Odpowiedzialność za to zadanie spada na Kościół powszechny i Kościoły partykularne, na cały lud Boży i wszystkie siły misyjne. Każdy Kościół, włączając także ten utworzony przez nowo nawróconych, jest misyjny z natury, jest ewangelizowany i ewangelizacyjny. Wiara musi być zawsze przedstawiana jako dar od Boga, aby żyć nią we wspólnotach (rodzinach, parafiach, stowarzyszeniach) i zakorzeniać ją na zewnątrz, czy to przez świadectwo życia, czy przez słowo” (Redemptoris Missio, 49).