Skip to:

Parafie i katecheza

ssvmssvm

Zakonnicy naszej Rodziny Zakonnej, pracujący w parafiach pragną dać pierwszeństwo duszpasterstwu entuzjazmu:

  •  Liturgia niedzielna jest na pierwszym miejscu, ponieważ centrum duszpasterstwa parafialnego musi być zawsze Msza Święta niedzielna, sprawowana w taki sposób, aby wierni uczestniczyli w niej za każdym razem „bardziej świadomie, bardziej aktywnie i bardziej owocnie” (por. Sobór Watykański II, SC 11, 48). Staramy się, aby dopełnieniem tego była opieka duchowa wobec wiernych, którzy są chorzy.
  • Gotowość do wysłuchania spowiedzi w każdym momencie.
  • Autentyczne kierownictwo duchowe.
  • Głoszenie Ćwiczeń Duchowych.
  • Nauczanie katechetyczne dzieci i dorosłych.
  • Głoszenie misji ludowych.
  • Oratoria dziecięce i młodzieżowe według metody św. Filipa Neri i św. Jana Bosko.
  • Kursy kultury katolickiej itd.

Katecheza

“Także wam Kościół powierza służbę Słowa i katechezę, wychowanie do wiary, przestrzeń kultury i promocji ludzkiej, i dlatego żąda się odpowiedniego przygotowania, a więc zawsze intensywniejszego...”

Służebnice Pana muszą być niestrudzonymi ewangelizatorkami i katechetkami, miłośniczkami Krzyża.

Pismo Święte musi być duszą wszystkich sióstr, ich duchowości, teologii, przepowiadania, katechezy i duszpasterstwa. Powinno się móc powiedzieć o nas, to samo, co św. Hieronim powiedział znajomej osobie: „Poprzez codzienną lekturę i rozważanie Pisma uczynił z ich serca bibliotekę Chrystusa”, ponieważ dla nas „Słowo Boże nie jest niczym innym jak ciałem Chrystusa”.

ssvm