Skip to:

Oddanie się Maryi w Macierzyńską niewolę miłości

Our Lady of Lujan

Aby pokazać naszą miłość i dziękczynienie Najświętszej Maryi Pannie i w tym samym czasie otrzymać Jej niezrównaną pomoc, aby przedłużyć Wcielenie we wszystkich rzeczach, składamy czwarty ślub niewoli maryjnej według metody św. Ludwika Marii  Grignon de Montfort.

Ten czwarty ślub, który składamy, razem ze ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, domaga się całkowitego oddania się Maryi. Oznacza pragnienie czynienia wszystkiego przez Maryję, w Maryi, z Maryją i dla Maryi, która jest „najbliższym celem i najprostszym środkiem dotarcia do Chrystusa”. 

"Cały jestem Twój i wszystko moje jest Twoim [...] W całego siebie przyjmuję Ciebie, ofiaruj mi Twoje serce, Maryjo." Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort[1]

 


[1] SSVM, Konstytucje19.