Skip to:

SSVM - Życzenia Wielkanocne

Cudowne wydarzenie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, musi prowadzić nas do życia jako zmartwychwstali[….], życia wolnością dzieci Bożych własciwą nowemu człowiekowi, z ogromną radością, z wielkim zaangażowaniem misyjnym.

(Konstytucje nr 43)

Abyśmy w te Święta Wielkanocne, w czasie których, Chrystus, Słowo Wcielone, wyzwala nas z grzechu i śmierci, mogli kontemplować oczami wiary nową godność, do której nas wyniósł, przemieniając  w nowe stworzenia i czyniąc nas uczestnikami swojej boskiej natury.

Wraz z moimi życzeniami Błogosławionych Świąt Wielkanocnych,

Rzym, 16 kwietnia 2017

M. María Corredentora Rodríguez

Przełożona Generalna