Skip to:

Otwarcie nowych wspólnot – maj 2017

Drodzy:

Za sprawą Bożej  Łaski  pod koniec maja mogliśmy rozpocząć dwa  nowe dzieła apostolskie, mocno związane z obecnością Świętych i chcielibyśmy byście uczestniczyli w tym nieskończonym darze Bożej Opatrzności.

 

W sobotę, 27 maja, Matka Siluva wraz z siostrami Maria del Milagro i Maria di Bon Jesus, dały początek nowej wspólnocie Servidoras w miejscowości Magenta we Włoszech. W tym mieście mieszkała św. Joanna Beretta Molla, po ślubie z Piotrem. Poprzez ostatnią córkę św. Joanny- Giannę Emanuelę, kobietę o głębokiej wierze i całkowicie poświęconej temu, by przekazać przesłanie swojej Matki w obronie życia, rozpoczęlismy tę wspólnotę, otwartą oficjalnie 24 września  pod patronatem „Świętej Joanny Beretta Molla”. Głównym dziełem apostolskim wspólnoty jest bardzo ważna w naszych czasach  misja obrony życia poczętego, jak nauczał tego święty Jan Paweł II w swojej encyklice „Evangelium Vitae”: „Temat obrony życia jest szczególnej wagi, to znaczy, szacunek, jaki wszyscy powinni mieć w obliczu sakralnej wartości życia ludzkiego od jego początku aż do jego zakończenia”, tak jak potwierdzenie „Prawa każdego bytu ludzkiego, aby było poszanowane to podstawowe jego dobro”, ponieważ w rozpoznaniu tego prawa zawiera się wspólne życie ludzkie i sama wspólnota polityczna” (Evangelium vitae, 2).

Servidoras - Santa Gianna Beretta Molla

Wspólne zdjęcie przy grobie świętej Joanny na miejscowym cmentarzu

 Następnego dnia, 28 maja inne trzy siostry odpowiedziały na wezwanie Chrystusa, aby iść na cały świat (Mc 16, 15), otwierając nową wspólnotę w Paracuellos de Jarama, miejscowości niedaleko Madrytu, należącej do diecezji Alcalá de Henares. Miejsce to ma szczególny przywilej bycia ziemią męczenników, ponieważ tutaj, duża grupa chrzescijan, na początku wojny domowej w Hiszpanii miała odwagę dać największe świadectwo swojej wiary, umierając z powodu publicznego jej wyznania. Nasze siostry mają, jako patronów, Świętych Męczenników z Paracuellos  i opiekują się Sanktuarium, w którym znajdują się szczątki tych wielkich ludzi i współpracują z parafią w pobliskim kościele. Oficjalne otwarcie wspólnoty miało miejsce podczas Mszy świętej w parafii „św. Wincentego, męczennika”, której przewodniczył miejscowy biskup, Jego Eminencja Juan Antonio Reig Pla. Mszę świetą koncelebrowało wielu kapłanów z okolicy, oraz Przełożony Prowincji IVE w Hiszpanii, Ojciec Alfredo Alois wraz z towarzyszącym mu diaconem Francesco Lucarelli, zakonnikiem klauzurowym IVE. Oprócz M.Virgen Alegre i siostry Maria Arca de la Alianza (członkinie nowej wspólnoty), były obecne M. Maria Sponsa Amabilis, doradczyni generalna, Przełożona Prowincjalna, M. Maria de la Contemplación i grupa sióstr z prowincji. Siostra Naval, członkini nowej wspólnoty, przybędzie w najbliższych dniach do Hiszpanii.

Servidoras - Santos Mártires de Paracuellos

Z duszą przepełnioną wdzięcznością z powodu Bożej dobroci, która pozwala nam głosić Ewangelię i kontynuować misję powierzoną  przez Chrystusa Jego Kościołowi, prosimy o łaskę wypełnienia naszego  jak uczy nas  Prawo własne Instytutu, aby być „misjonarkami, z ramionami otwartymi, jak Jezus Chrystus na krzyżu: „na podobieństwo Kościoła, nasza mała rodzina zakonna nie może nigdy skierowana ku sobie samej, ale musi być otwarta jak ramiona Jezusa na krzyżu, który pragnął przede wszystkim otworzyć poprzez miłość opadłe ramiona”. (Dyrektorium duchowości 263)
Polecamy waszym modlitwom te nowe wspólnoty i siostry, które z tak wielką hojnością odpowiedziały na wezwanie Boga do ich podjęcia.
 
M. María Orante
Sekretarka Generalna