Skip to:

Odejście do Pana s. Maríi del Corpus Domini, SSVM

Droga Rodzino Zakonna:
Pragniemy zawiadomić, że dziś, 22 marca o godzinie 12.05, odeszła do Pana nasza droga Siostra Maria del Corpus Domini.

 

Tego dnia Ojciec Tomas Tymchiy, IVE, odprawił Mszę Świętą w pobliżu celi s. Corpus, w której uczestniczyła wraz z nią wspólnota sióstr, s. Maria Narek, która towarzyszyła jej jako pielęgniarka w jej ostatnich dniach, jej rodzice i Matka Maria de Jesus Doliente, Przełożona Prowincjalna. W czasie Mszy Świętej s. Corpus mogła otrzymać Eucharystię. Na zakończenie Mszy Świętej Ojciec udzielił jej sakramentu Namaszczenia Chorych z odpustem zupełnym. W tym czasie, obecni odmawiali wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia i kiedy po raz ostatni recytowano Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  Corpus pogodnie oddała ducha.

 

Wczoraj, 21 marca, Maria del Corpus Domini obchodziła srebrne gody swoich ślubów zakonnych.Z tego powodu w niedzielę poprzedzającą, 19 marca, mieliśmy w klasztorze piękną ceremonię, aby  wraz z nią podziękować Bogu za ten jubileusz. Nawet jeśli Corpus nie mogła być obecna w kościele, ponieważ doswiadczała wiele bólu i była bardzo słaba, mogła uczestniczyć we Mszy, ze swego pokoju,  drogą Skype. Odnowiła także w ten sposób swoją profesję i obecni w kościele mogli ją słyszeć. Oprócz osób zakonnych we Mszy Świętej uczestniczyły osoby związane z Klasztorem,  z uczuciem towarzyszące Corpus w tych dniach swoją modlitwą. W czasie Mszy Świetej wielu skorzystało z  Sakramentu Pojednania. S. Corpus bardzo tego pragnęła i przygotowała.

 
Była to piękna uroczystość w klimacie wielkiej radości, która była szczególnie bliska s. Corpus, ponieważ pragnęła świętować dar wytrwania w życiu zakonnym z ogromną radością.

 
Te ostatnie dni, które Corpus przeżyła w klasztorze, były łaską dla wszystkich, zwłaszcza dla jej wspólnoty, ponieważ widziała ją zawsze pogodną i radosną w znoszeniu bólu, który wzrastał z dnia na dzień. Było bardzo budującym przede wszystkim móc słuchać jej, z całą naturalnością mówiącą o Niebie, Wieczności, Wiecznych Zaślubinach z Barankiem, których oczekuje Oblubienica Chrystusa, jej pragnienia, żeby tam pójść i gotowości, etc.

 
Ona sama prosiła, by móc przeżyć te ostatnie chwile w klasztorze i lekarze dali jej taką możliwość ze specjalną asystencją domową, stwierdzając, że już nie miała możliwości, by otrzymać pomoc w szpitalu. Chciała tylko się modlić i być w towarzystwie swoich sióstr. Ofiarowała swoje cierpienia za Rodzinę Zakonną, a także sama przygotowała swoją Mszę pogrzebową, jako dobra liturgistka, dbając z delikatnością o każdy szczegół.

 

Dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam Marię del Corpus Domini, za jej wierność, wytrwałość i przykładną śmierć. Prosimy, by jej dusza mogła radować się na wiecznych godach Baranka, tak bardzo przez nią oczekiwanych.

 
Prosimy o szczególną modlitwę za jej rodziców i rodzeństwo, którzy z poddaniem się woli Bożej jej towarzyszyli,  o pocieszenie i siłę.

 
W jedności modlitewnej.

 
M. Mary of the Sacred Heart
Wikaria Generalna
 

Karta Siostry Marii del Corpus Domini Valle - angielski