Skip to:

Nowy apostolat w Argentynie

Drodzy,

Un nuevo apostolado en una escuela basiliana en Bowen, Argentina

Za sprawą Bożej łaski rozpoczęłyśmy nowy apostolat i pragniemy podzielić się z wami tą wielką radością.

Un nuevo apostolado en una escuela basiliana en Bowen, Argentina

Nasze siostry, które prowadzą duszpasterstwo w Alvear, zaczęły pomagać w szkole bazylianek w poobliskiej miejscowości Bowen. Apostolat ten jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy wychowania dzieci i młodzieży.

Przesyłamy wam niektóre zdjęcia, które obrazują nasz nowy apostolat, prosząc równocześnie o modlitwę za naszą nową misję, abyśmy umiały odpowiedzieć na tak wielką dobroć Bożą, przynosząc obfite owoce świętości w duszach, które są nam powierzone.

W Jezusie Chrystusie i Najświętszej Maryi Pannie