Skip to:

Nowa siostra z tytułem licencjata w Orientalnych Naukach Kościelnych w naszym Instytucie

Instituto de las Servidoras - Licenciada en Ciencias Eclesiásticas Orientales

Rzym, 21 czerwca 2017 - .Siostra Maria Panagia Miola uzyskała tytuł Licencjatu w Kościelnych Naukach Orientalnych, otrzymując najwyższą klasyfikację: summa cum laude (30/30 w trzech obszarach, egzamin ustny i pisemny oraz praca licencjacka).

Instituto de las Servidoras - Licenciada en Ciencias Eclesiásticas Orientales

Siostra zrealizowała swoje studia w Papieskim Instytucie Orientalnym na wydziale Teologii i Patrystyki Orientalnej. Tematem jej pracy była edycja krytyczna pierwszej wersji greckiej De Aeternitate Mundi, św. Tomasza z Akwinu, w tłumaczeniu Prochorosa Kydonesa ze studiami na temat tradycji manuskryptej i filologicznej połączonej ze wstępem, który rozwinął temat wpływu świętego Tomasza w Bizancjum. Studio  manoskryptów w Bibliotece Watykańskiej (zdjęcie), umożliwiło pracę nad transmisją tekstową.

 

Niektóre siostry ze wspólnoty Domu Prowincjalnego we Włoszech, do której siostra należy, towarzyszyły jej i uczestniczyły w zasłużonym świętowaniu.

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za wkład jaki te studia wnoszą do Instytutu i Kościoła i polecamy nową licencjatkę modlitwie wszystkich.