Skip to:

Marsz dla życia w Rzymie

Servidoras - March for Life

Rzym, 20 Maja 2017

W sobotę, 20 maja odbył się w Rzymie „marsz dla życia”. Jako Rodzina Zakonna, uczestniczyliśmy w nim bardzo licznie. Nasz dzień rozpoczął się konferencją w Uniwersytecie „Angelicum”. Mówiono o wartości życia ludzkiego, o temacie „gender”, bardzo dziś aktualnym, o eutanazji z prawnego jak i filozoficznego punktu widzenia. Konferencję zamknęło poruszające świadectwo pani Gianny Jansen, która doświadczyła i dzięki Bogu, przeżyła próbę aborcji. Mogliśmy niejako dotknąć do głębi tej strasznej rzeczywistości naszych czasów jaką jest „filozofia i kultura śmierci”.

Servidoras - March for Life - Virgin of Lujan

Po południu mogliśmy uczestniczyć w marszu, ulicami Rzymu, czyniąc z niego prawie procesję, krocząc za naszą Matką Bożą z Lujan, patronką naszej Rodziny Zakonnej. Była to manifestacja pełna życia i ducha. Jeśli prawdziwe jest to, że potrzeba publicznego świadectwa w obronie życia, dużo bardziej prawdą jest, że konieczna jest modlitwa i jeszcze raz modlitwa, aby Pan Bóg dotknął i przemienił do głębi serca rządzących i tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tych zabójczych praktyk poprzez czynne dokonywanie aborcji, przez ochronę osób ją dokonujących  lub zgadzających się na aborcję poprzez myślenie, że takie działanie jest słuszne i usprawiedliwione. Życie jest bardzo cennym dobrem, jest darem Bożym, którego nie można odrzucić jak coś bezwartościowego. „Człowiek jest powołany do pełni życia, które przekracza granice jego ziemskiej egzystencji, ponieważ zawiera się w uczestnictwie w życiu samego Boga. Wielkość tego nadprzyrodzonego powołania objawia wartość i cenność życia ludzkiego”Evangelium Vitae 2)

 „Tego prawa, w sposób szczególny muszą bronić i rozwijać wierzący w Chrystusa, świadomi przedziwnej prawdy, przypomnianej przez Sobór Watykański II: « Przez swoje Wcielenie Syn Boży zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem»1. W tym zbawczym wydarzeniu, bowiem objawia się ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który «tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna» (J 3, 16), ale również nieporównywalna wartość każdej osoby ludzkiej” (Evangelium Vitae 2).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i nasza, oświeci sumienie wszystkich ludzi i pomoże nam zrozumieć i przyjąć Życie, tak jak to Ona uczyniła.

 


 

1KONSTYTUCJA DUSZPASTERSKA O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: Gaudium et Spes, 22.