Skip to:

Nasze domy kontemplacyjne na świecie

 
  • Peru, Klasztor kontemplacyjny "Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej"

Intencja : Za życie zakonne w Kościele (Za członków Instytutów kontemplacyjnych, apostolskich, czynnych, stowarzyszeń życia apostolskiego, świeckich...). Przebłaganie i wynagrodzenie Bogu za tych, którzy atakują życie zakonne, ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, prosząc o ich nawrócenie.

  • Włochy, PontiniaKlasztor kontemplacyjny "Błogosławiona Maria Gabriela od Jedności".

Intencja : O jedność wszystkich chrześcijan. Prośba i wynagrodzenie za tych, którzy niszczą jedność Kościoła, prosząc o ich nawrócenie. 

  • Włochy, Velletri, Klasztor kontemplacyjny "Matka Boża Łaskawa".

Intencja : O świętość Kapłanów.

  • Stany Zjednoczone, Klasztor kontemplacyjny, " Święta Edyta Stein".

Intencja : Aby wszystkie ludy stanowiły część Ludu Bożego. Prośba i wynagrodzenie za tych, którzy zapoczątkowują antysemityzm, prosząc o ich nawrócenie.

  • Brazylia, Klasztor kontemplacyjny, "Święta Joanna Beretta Molla".

Intencja: O obronę życia ludzkiego.

  • Ukraina, Klasztor kontemplacyjny "Święta Sofia Mądrości Bożej".

Intencja : Aby katolicy nauczyli się oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim.

  • Argentyna , San Rafael, Klasztor kontemplacyjny, "Święta Teresa de los Andes".

Intencja: O pokój na świecie; o pokój pomiędzy Argentyną a Chile; prosząc o przebaczenie i przebłaganie za grzechy tych, którzy działają przeciwko pokojowi, prosząc o ich nawrócenie (wszczynający wojny, terroryści, produkujący uzbrojenie, itp.)

  • Holandia, Valkenburg,  Klasztor kontemplacyjny, "Ecce Homo".

Intencja: o godność człowieka i wynagrodzenie grzechów obrażających Eucharystię.

  • Hiszpania, Olleria, Walencja,  Klasztor kontemplacyjny "Świętych Patronów Europy".

Intencja: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie.