Skip to:

Nasza rodzina zakonna

Religious-Family
 

Rodzina Zakonna Słowa Wcielonego powstała w Argentynie 25 marca 1984 roku, w dniu, w którym papież Jan Paweł II poświęcał świat Matce Bożej Fatimskiej. Została założona przez ojca Carlos Miguel Buela. Nazwa “Słowo Wcielone” zostało wybrane ku czci Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, największego wydarzenia w historii. Stanowi ono centrum naszej duchowości i stanowi przykład, aby móc realizować nasz cel szczegółowy: ewangelizację kultury, przedłużając Wcielenie w całym człowieku i we wszystkich przejawach człowieczeństwa. Z Bożej łaski, mała grupa powstała niedawno w mieście San Rafael, w prowincji Mendoza, rozkrzewiła się w różnych częściach świata. Obecnie nasza rodzina zakonna składa się z 835 osób przynależących do męskiej gałęzi Instytutu oraz 1040 osób przynależących do gałęzi żeńskiej, rozprzestrzenionej w ponad 26 krajach na świecie.

Rodzina Zakonna składa się z dwóch Instytutów zakonnych i Trzeciego Zakonu Świeckich:

1.  Instytut Słowa Wcielonego (IVE) jest klerycki, jego większą część stanowią kapłani. Do Instytutu należą dwie gałęzie, apostolska i kontemplacyjna. Aktualnym Przełożonym Generalnym jest ojciec   Carlos Walker.

2. Instytut  Służebnice Pana i Dziewicy z Matara (SSVM) jest gałęzią zakonną żeńską naszej Rodziny. Instytut stanowią siostry zakonne „czynne” i życia kontemplacyjnego. Obecną Przełożoną Generalną jest Matka María Corredentora Rodríguez.  

3. Trzeci Zakon Świeckich powstał, by “dać odpowiedź na powołanie tych wiernych świeckich, którzy, aby osiągnąć świętość zechcieli uczestniczyć i ubogacić duchowy skarb Instytutu Słowa Wcielonego, by być jako nowe Wcielenie Słowa we własnych środowiskach, przemieniając rzeczywistość, w której działają”.