Skip to:

Nasz założyciel

Założycielem naszej rodziny zakonnej Słowa Wcielonego jest Ojciec Carlos Miguel Buela Urodził się on w Buenos Aires , 4 kwietnia 1941 roku, w rodzinie głęboko religijnej . Święcenia kapłańskie przyjął 7 października 1971 roku, w krypcie Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes Santos Lugares ( Buenos Aires), następnego dnia odprawił swoją pierwszą Mszę świętą w Camarín de la Virgen de Luján.

Był   profesorem w kilku seminariach i pracował w różnych parafiach . Od początku swojej posługi kapłańskiej był zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży, przekonany, że Kościół troszczy się o młodych ludzi " nie do taktyki , ale z powołania ". Dla nich napisał kilka książek. Niestrudzony kaznodzieja i wielki propagator rekolekcji według metody św Ignacego z Loyoli. Założył różne Domy Miłosierdzia, dwa gimnazja i szkoły średnie.

W dniu 25 marca 1984 r. założył Instytut Słowa Wcielonego , który jest przeznaczony dla kapłanów i zakonników życia kontemplacyjnego i apostolskiego.

W dniu 19 marca 1988 roku założył Instytut żeński Służebnice Pana i Dziewicy z Matarà o tym samym charyzmacie i duchowości . Co więcej, od początku wielu świeckich przyjaciół pragnęło żyć tą samą duchowością, apostolstwem i być częścią rodziny zakonnej. Dało to początek Trzeciemu Zakonowi Świeckich.