Skip to:

Nasz Charyzmat

Our Charism

Naszym charyzmatem jest Ewangelizacja kultury. Chcemy, aby Chrystus był obecny w rodzinach, w szkolnictwie, w środkach przekazu, także w sytuacjach najtrudniejszych i niesprzyjających warunkach.

Chcemy sprawić, aby każdy człowiek był „jak nowe Wcielenie Słowa”.

Naszą misją jest to, by „doprowadzić do pełni konsekwencje Wcielenia Słowa, zwłaszcza w szeroko pojętym śwecie kultury, to znaczy, w przejawie człowieka jako osoby, wspólnoty, ludu i narodu”.