Skip to:

Misjonarki

Liczba tych, którzy nie znają Chrystusa i Kościoła nieustannie wzrasta… "Dla tej niepoliczonej ludzkości ukochanej przez Ojca, który posłał własnego Syna, jest ewidentna niecierpiąca zwłoki misja".

My, Służebnice, “Servidoras” jesteśmy istotowo misyjne[1]. Po roku nowicjatu i trzech latach studiów filozofii, teologii i Pisma Świętego, wyjeżdżamy na misje.

ssvm

Dla nas każda wspólnota jest misją, nie tylko te, które znajdują się w miejscach pierwszej ewangelizacji lub o większym ubóstwie materialnym, jak w Tadżykistanie, Kazachstanie, Iraku, Papui Nowej Gwinei, Gujanie, Tanzanii i wielu krajach Ameryki Południowej, ale także w Europie, nazywanej „krajem pierwszego świata”, gdzie jest potrzeba silnej reewangelizacji, aby zwalczyć ubóstwo moralne, zepsucie i to wszystko, co sprawia, że człowiek zapomina o prawdziwym celu swojego istnienia, jakim jest poznać, kochać i służyć Bogu i w ten sposób zbawić własną duszę. 

ssvm

W odpowiedzi na prośby biskupów[2], prowadzimy nasz apostolat w parafiach we Francji, Irlandii, Hong-Kongu, Nowym Jorku, Kazanie (Rosja), Toronto, Chile, we Włoszech, na Filipinach, w Islandii, itd., służąc pomocą w katechezie, troszcząc się o chorych, zajmując się formacją świeckich poprzez „Kursy Kultury Katolickiej”, w edukacji młodzieży prowadząc oratoria, jak czynił św. Jan Bosko. 

ssvm

Prowadzimy domy miłosierdzia dla dzieci sierot, opuszczonych lub z problemami rodzinnymi w Peru, Argentynie, na Ukrainie, we Włoszech, w Brazylii, Egipcie. Domy dla dzieci niepełnosprawnych w Albanii, Ziemi Świętej, Argentynie, domy dla osób w podeszłym wieku w Hiszpanii i Iraku.

Rozwijamy misje w miejscach rytu bizantyjskiego na Ukrainie i Syberii oraz rytu koptyjsko-katolickiego na Środkowym Wschodzie.

Proponujemy Ćwiczenia Duchowe według duchowości św. Ignacego z Loyoli, głoszenie misji ludowych według metody św. Alfonsa Marii Liguori, odwiedzamy domy, aby wyjść osobom na spotkanie i zaprosić ich do uczestnictwa w katechezach i innych aktywnościach dla ożywienia ich wiary.

 

Wiele sióstr także naucza w naszych szkołach, niektóre studiują pielęgniarstwo, aby pomagać na misjach lub poświęcają się apostolstwu w środkach społecznego przekazu, jak publikacja czasopism, książek, stron internetowych itd.

Apostolat “najtrudniejszy” rozwija się w krajach niechrześcijańskich jak Egipt, Jordania, Irak, Palestyna, Syria, Tunesia, gdzie mamy domy miłosierdzia i siostry ewangelizują przede wszystkim poprzez troskę o ubogich, chorych i potrzebujących wszelkiego rodzaju : „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor. 5,14), praktykując konkretnie miłość jako świadectwo, wiedząc, że „miłość, tylko miłość zbawi świat. Błogosławieni ci, którzy mają łaskę by stać się ofiarami miłości!”

ssvm

Istnieją również tak zwane “miejsca emblematyczne” lub środowiska misyjne, w których misjonarze mogliby nie zobaczyć obfitych owoców swojej pracy, gdzie prawdopodobnie nie rodzą się powołania i może gdybyśmy nie poszli my, nie poszedłby nikt ze względu na trudności. Jednak, z całą pewnością, cicha ofiara tych, którzy w takich miejscach są gotowi dać życie dla Chrystusa, nie pozostanie bez nagrody i stanie się źródłem obfitego błogosławieństwa dla Instytutu i Kościoła Powszechnego.

1     Konstytucje SSVM, 31. 

2     Konstytucje SSVM, 137.