Skip to:

Jeden dzień w zakonie kontemplacyjnym

Dzień w klauzurze rozpoczyna się śpiewem Godziny czytań. Następnie jest Adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwa jedną godzinę. Po niej siostry uczestniczą we Mszy Świętej. Reszta dnia, z wyłączeniem obiadu i kolacji, przebiega w milczeniu, jednocząc pracę lub naukę każdej z sióstr z modlitwą.

ssvm

Praca sióstr polega na szyciu paramentów liturgicznych, malowaniu obrazów, tworzeniu różańców oraz robieniu wypieków i przetworów domowych. Siostry pracują także w ogrodzie przyklasztornym i poświęcają część swego czasu na Lectio Divina i naukę.

Po południu jest jeszcze jedna godzina adoracji, połączona ze śpiewem Liturgii Godzin, która daje działaniu pieczęć uwielbienia eucharystycznego. To uwielbienie powinno  charakteryzować każdą duszę konsekrowaną.

Siostry mają także jeden dzień w miesiącu przeznaczony na odwiedziny w wyznaczonych godzinach. Można także razem z nimi  uczestniczyć w codziennej Mszy świętej, adoracji eucharystycznej, śpiewie Liturgii Godzin i innych modlitwach.

 

 

 

 

 

 

 

Plan dnia (według zadań każdego klasztoru)

 
06:00 - Pobudka 
06:30 – Adoracja Eucharystyczna (1godz.),
              Jutrznia
              Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
          

08:00 – Msza Święta

Dziękczynienie

Śniadanie w ciszy, w czasie którego jedna z sióstr czyta na głos

Tercja ( modlitwa połowy poranka)

Lektura duchowa (30 minut)

Praca ręczna (90 minut)

11:30 – Modlitwa Różańcowa we wspólnocie

Sesta (modlitwa południowa)

Obiad w ciszy, w czasie którego jedna z sióstr czyta na głos

 

 

 

12:30 – Rekreacja wspólnotowa

               Koniec rekreacji, czas wolny, odpoczynek

14:40 – Koniec czasu wolnego

14:50 – Nona (modlitwa połowy popołudnia)

Praca w domu lub w ogrodzie (30 minut)

16:40 – Koniec pracy, czas celi przeznaczony na naukę lub przygotowanie medytacji

18:20 -Nieszpory

           Adoracja Eucharystyczna (1 godz)

 19:45- Kolacja w ciszy, w czasie której jedna z sióstr czyta na głos

20:05 – Rekreacja wspólnotowa

21:05 – Koniec rekreacji

            - Kompleta (modlitwa na zakończenie dnia)

Czas Celi (Lectio Divina)

22:15 – Godzina Czytań

23:00 – Cisza nocna