Skip to:

Jeden dzień w zakonie

Rozkład zajęć każdej wspólnoty zależy od apostolatu, w który dana wspólnota jest zaangażowana. Zajęcia w domu formacyjnym nie są takie same jak we wspólnocie, która współpracuje w parafii, albo w domach dziecka czy dla osób starszych. Jeszcze inny jest rozkład zajęć tych sióstr, które pracują w mass-mediach.

Wiemy jednak, że fundamentem każdej działalności apostolskiej jest intensywne życie modlitwy, więc w każdej wspólnocie są momenty stałe, abyśmy mogły wytrwać w powołaniu i przynosić owoce życia wiecznego. W tym czasie jest:

  • Msza Święta
  • Godzina Adoracji Eucharystycznej
  • Wspólna modlitwa Liturgii Godzin (Jutrznia, Nieszpory i Kompleta)
  • Anioł Pański/Regina Coeli
  • Modlitwa różańcowa
  • Czas na lekturę duchową
  • Czas na modlitwę osobistą

Bardzo ważne jest życie wspólnotowe, posiłki i czas specjalnie poświęcony na odpoczynek, znany jako “eutrapelia”, gdzie powinien królować prawdziwy duch rodzinny i radości.

Życie zakonne będzie bardziej apostolskie, kiedy poświęcenie się Panu, będzie bardziej osobiste. Stanie się bardziej apostolskie również wtedy, gdy intensywniejsze będzie życie braterskie we wspólnocie i żarliwsze zaangażowanie się w misję właściwą Instytutowi.[1] [2].

 


[1] Postsynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, 72.

[2] Dyrektorium Życie braterskie we wspólnocie, nº 88.