Skip to:

Instytut Słowa Wcielonego (IVE)

Instituto del Verbo Encarnado

 

Instytut Słowa Wcielonego, gałąź męska rodziny Słowa Wcielonego, powstał w Argentynie 25 marca I984, w dniu, w którym papież Jan Paweł II poświęcił świat Najświętszej Maryi Pannie z Fatimy.

Jest instytutem kleryckim, którego częśc stanowią także bracia zakonni, składający śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Bracia żyją we wspólnotach, ale nie przyjmują święceń kapłańskich.

My, zakonnicy Instytutu Słowa Wcielonego, chcemy być blisko tajemnicy Wcielenia, które według słów Jana Pawła II „jest pierwszą i podstawową tajemnicą Jezusa Chrystusa” i stąd „ustanowić wszystko w Chrystusie” (Ef 1, 10), starając się być  drugim Wcieleniem Słowa, aby mogło być Ono obecne we wszystkim, co ludzkie. Jesteśmy świadomi, że jak nauczał św. Ireneusz: „to, co nie jest przyjęte jako własne, nie jest odkupione”. W sposób, w którym wszystko, co autentycznie ludzkie, nie jest dla nas dalekie, ponieważ życie łaski, które Jezus przyniósł na świat, musi dotrzeć do wszystkich i wszystkiego. 

W wysiłku ewangelizacyjnym staramy się czerpać siły i światło z misterium Wcielonego Słowa, karmimy się dwutysiącletnią mądrością Kościoła i uciekamy się do metod używanych przez świętych.

Dlatego Instytut jest do dyspozycji biskupów, aby wspierać ich w kościołach lokalnych, których są pasterzami. W ten sposób instytut może być źródłem formatorów dla seminariów oraz kapłanów dla parafii i kolegiów na różnych szczeblach.

W działalności duszpasterskiej Instytut poświęca się w szczególny sposób głoszeniu misji ludowych według metody św. Alfonsa Marii de Liguori oraz rekolekcjom według św. Ignacego z Loyoli. Szerokie pole ewangelizacji kultury umożliwiło otwartośc na liczne zajęcia apostolskie, nie wykluczając różnorodnych dzieł miłosierdzia i pracy związanej ze środkami społecznego przekazu.