Skip to:

Formacja stała

ssvm

“Chcemy ukształtować dla Kościoła Katolickiego siostry zakonne (...) pragnące formacji”[1]. Poprzez formację stałą utrzymać żywy proces ciągłego dojrzewania, umacniając różne elementy formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej[2].

Istotą tej formacji jest objęcie wszystkich aspektów życia osoby konsekrowanej: życie duchowe, uczestnictwo w życiu Kościoła według charyzmatu, wierność charyzmatowi założycielskiemu, wykorzystywanie metod i środków duszpasterskich, pogłębienie biblijne i teologiczne, znajomość Magisterium Kościoła, studia kulturoznawcze oraz profesjonalizm.

[1]Konstytucje [231]

[2]Por. PDV, 71; Konstytucje, [262].