Skip to:

Formacja

Chcemy formować członków Instytutu w dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, aby osiągnąć miarę pełni Chrystusa.[1]

To przygotowanie domaga się osób zrównoważonych, silnych i wolnych.

Formacja zakonna intelektualna jest kwestią nie cierpiącą zwłoki, wobec nowej ewangelizacji i modernizmu [2].

Wielkie znaczenie ma dla nas formacja intelektualna, nauka filozofii, zwłaszcza, że dziś podkreśla się subiektywizm jako kryterium i miarę prawdy [3].


[1] Ef 4,13.

[2] Cf. SSVM Konstytucje559.

[3] Cf. SSVM Konstytucje 560.