Skip to:

Działania z młodymi

ssvm

 

Uwaga skierowana na młodych zajmuje uprzywilejowane miejsce w posłudze naszej rodziny zakonnej.

Dla młodych organizujemy różne aktywności, letnie oratoria, kursy uniwersyteckie, obozy, pielgrzymki, kursy wychowania katolickiego, a także głoszenie rekolekcji według metody św. Ignacego z Loyoli zwanych ćwiczeniami duchowymi.

Mówiąc o Oratorium, na przykład, święty Jan Paweł II stwierdził : „Oratorium rodzi się z wiary i geniuszu św. Filipa Neri, który wiedział jak zjednoczyć w harmonijną całość wymiar charyzmatyczny i pełną komunię z pasterzami Kościoła, w Rzymie swoich czasów. Z wielką mądrością stawił czoła potrzebom duchowym i materialnym młodzieży, zaświadczając radosnemu charakterowi wiary, do tego stopnia, że uważa się go za proroka radości chrześcijańskiej”.

Inny przykład stanowią kursy dla studentów, ponieważ jest ważnym zrozumienie ich potrzeb dzisiaj. To młodzież studiująca odbiera liczne ataki w samych centrach studiów. Dziś także nauczyciele akademiccy doświadczają ogromnego nacisku, który ma na celu złamanie ich własnego sumienia.

ssvm

Zniechęcenie i nacisk mogą często prowadzić do odwrotu najlepszych chrześcijan, dlatego istotnym jest pamiętać o niektórych esencjalnych punktach kursu:

  • Ofiarowanie przestrzeni, w której studenci mogą zdobyć formację chrześcijańską - katolicką w naukach, które studiują.
  • Tworzenie i uprzywilejowanie obszarów katolickich dla konkretnych działań.
  • Szukanie chrześcijańskich odpowiedzi na aktualne problemy w polu nauk humanistycznych.
  • Umocnienie ducha studentów w obronie zasad katolickich i danie możliwości spotkania młodych ludzi, myślących i pragnących w taki sam sposób.
  •  Polepszanie ich dziedzictwa kulturowego.

 

Wiele innych działań rozwiniętych na różnych misjach, w tym także wolontariat.