Skip to:

Domy miłosierdzia

 
ssvm

Nasza Rodzina Zakonna, która chce być przedłużeniem Wcielenia Słowa, aby „wcielać go we wszystko, co jest autentycznie ludzkie” (1), pragnie czynić to pokornie przez dzieła miłosierdzia: 

  •         Nieustawać w objawianu ludziom miłosiernej miłości Boga do rodzaju ludzkiego, kontynuować wcielenie Go poprzez każdy rodzaj dzieł dobroczynnych i przez to zmniejszyć wiele ze zła, które zasmuca dzisiejszego człowieka.
  •         Świadectwo miłości jest środkiem, dzięki któremu wielu braci poznaje Boga „aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”  (Mt 5,16). (2)
  •   Kochać Boga i pokazywać to w konkretnej miłości do braci, ponieważ jest to jedyny, możliwy sposób miłości Boga. Nauczał nas tego Jezus Chrystus, a także potwierdza to św. Jan apostoł „Jeśliby ktoś mówił „miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą” (por. 1J 4,20). (3)

Pragniemy w ten sposób iść śladami Słowa Wcielonego, które przychodząc, by wybawić nas z grzechu, wzięło na siebie także spowodowane nim rany. Przeszedł przez ten świat uzdrawiając ludzi z ich mizerii fizycznych i duchowych, pokazując skutecznie swoje miłosierdzie i miłość do Ojca.

 

ssvm

 

Podsumowując to, co ma być naszym duchem w praktykowaniu dzieł miłosierdzia zwanych “cielesnymi”, przypominamy wezwanie Bł. Matki Teresy z Kalkuty:

ssvm

 

“Nie jesteśmy tu ze względu na pracę. Jesteśmy dla Jezusa. Jesteśmy przede wszystkim zakonnicami. Nie asystentkami społecznymi, nauczycielkami, pielęgniarkami, lekarkami. Służymy Jezusowi w ubogich i wszystko, co czynimy, jest dla Niego. Nasze życie nie ma innego sensu. To jest rzecz, której wielu nie rozumie. Służymy Jezusowi dwadzieścia cztery godziny na dzień i On daje nam siły. Kochamy Go w ubogich i ubogich z Nim, ale zawsze pierwsze miejsce ma Pan”.

 

 

Należy podkreślić i skoncentrować uwagę na ubogich, chorych i potrzebujących wszelkiego rodzaju: Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14), zwłaszcza miłość jako świadectwo, na pierwszym miejscu wobec wszystkich członków naszych instytutów, ponieważ “miłość, jedynie miłość zbawi świat”.

 

 

Por. SSVM Konstytucje, 30.

Mt 5,16

3 Por. 1J 4,20