Skip to:

Co oznacza nazwa Instytutu

Nazwa Instytutu pochodzi od małego drewnianego krzyża, wykonanego przez Indianina z plemienia  Mataras w 1595 roku i odnaleziona w niewielkiej miejscowości Matara, położonej w prowincji Santiago del Estero w Argentynie

Niektóre z motywów przemawiających za wyborem tej nazwy były następujące:

- Obecność Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, dwa wielkie elementy naszej duchowości

- dlatego, że Jezus jest ukrzyżowany

- dla ogromnego znaczenia krzyża

- dlatego, że „Służebnice” stały pod krzyżem

- ponieważ jest wymownym znakiem ewangelizacji kultury (cel specyficzny naszego Instytutu).

(wzięte z aktu fundacyjnego Instytutu)

Krzyż, ze wzgędu na te motywy, zawiera w sobie najpiękniejszy program życia. Przekazanie nowym pokoleniom wzniosłych ideałów wyrazonych w tym krzyżu, jest zadaniem każdego członka naszej Rodziny, aby wybrzmiały słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”(Mk 16, 15)