Skip to:

Aspirantat

ssvm

Dla młodzieży, która pragnie rozeznać własne powołanie

"Powołanie często objawia się po raz pierwszy w okresie przedmłodzieńczym lub w pierwszych latach młodości”- mówił św. Jan Paweł II [1]

Celem tego okresu jest pomoc młodym, którzy okazują ziarno powołania, łatwiej rozeznać, aby potem móc odpowiedzieć na powołanie. Na koniec tego okresu kandydatka „mając jasną świadomość powołania Bożego zdobywając pewną dojrzałość duchową i ludzką, będzie miała możliwość podjęcia decyzji i odpowiedzi na powołanie z wystarczającą odpowiedzialnością i wolnością”.[2]

 

 

 

 

[1] Por. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 63.

[2] Por. SSVM Konstytucje, 232.