Skip to:

Apostolat naukowy i nauczanie

ssvm

 

Apostolat naukowy

Członkowie tej Rodziny Zakonnej poświęcający się nauczaniu zadbają o to, by zanużyć się w absolutnej i całkowitej miłości do prawdy. Będą pracować, ażeby zasady ewangelii mały efektywny wpływ na życie ludzi i będą zwalczać błąd ze wszystkich swoich sił, w świecie, który wierzy, że błąd i prawda mają wśród ludzi takie samo prawo.

Poszukiwanie teologiczne, filozoficzne, naukowe, kulturowe, itd., zajmuje centralne miejsce w charyzmacie naszej Rodziny Zakonnej. Dla członków Instytutu Słowa Wcielonego, którzy poświęcają się jemu, może być jasnym, nawet jeśli wydaje się to odległe, że ta praca intelektualna nie tylko jest na większą chwałę Boga, ale także większy pożytek dusz.  

Z innej strony, mając na uwadze specjalną przydatność apostolatu naukowego, szczególnie przez publikacje, ponieważ słowo pisane pozostaje i bardziej się rozprzestrzenia, pragniemy głosić ewangelię poprzez artykuły w czasopismach „poszukiwawczych”, monografiach, książkach, internecie i innych rodzajach publikacji. 

 

Nauczanie

ssvmssvm

Utrzymujemy, że jednym z najważniejszych środków do osiągnięcia zadeklarowanego celu, jest praca w punktach rozwoju kultury. Takim punktem są rodziny, szkoły średnie i uniwersytety, mass media, komunikacja społeczna, ludzie „myśli”, a także to, co dotyczy posłania i powołania, rozwoju i rozeznania, formacji i utwierdzenia, towarzyszenia i powołania naukowego dla apostolatu.

 

W szczególny sposób pracujemy, by głosić Słowo Boże we wszystkich formach. W studiach i nauczaniu Pisma Świętego, Teologii, Nauki Ojców Kościoła, liturgii, katechezy, ekumenizmu, itd.