Skip to:

Apostolat

ssvm

Nasz Pan Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, przyjmując ludzką naturę, zjednoczył się z każdym człowiekiem, dlatego w naszym życiu i służbie, pragniemy pracować tak, by żaden apostolat nie był nam obcy, aby nic, co autentycznie ludzkie, nie było nam obce.

ssvm

 

W sposób szczególny poświęcamy się przepowiadaniu Słowa Bożego, we wszystkich jego formach, poprzez studia nad Pismem Świętym, w nauczaniu Teologii i przekazie nauki Ojców Kościoła, poświęcamy się także liturgii, katechezie, ekumenizmowi, dialogowi międzyreligijnemu itp. Proponujemy misje parafialne, dni skupienia, edukację i formację katolicką dzieci i młodzieży. Troszczymy sie o potrzebujących (dzieci opuszczone, niepełnosprawne, chorzy i starsi), prowadząc "Domy Miłosierdzia”. Ponadto zajmujemy się publikacją książek. 

ssvm

Przynagla nas apostolat w tzw. „areopagach modernistycznych”, w nowych środowiskach komunikacji i mass-mediów, od których w dużej mierze zależy dzieło ewangelizacji współczesnej kultury.

Czynimy to wszystko nie zaniedbując poszukiwań naukowych, relacji międzynarodowych, dla których dialog stoi na  uprzywilejowanym miejscu, umożliwiając nowe projekty życiowe. Nie zapominamy o działaniach na rzecz pokoju, rozwoju, ochrony praw człowieka i jego pragnienia życia wewnętrznego i modlitwy.