Skip to:

Życie kontemplacyjne

ssvm

 

Wewnątrz celu naszej Rodziny Zakonnej Słowa Wcielonego, jakim jest ewangelizacja kultury, przedłużając w ten sposób Tajemnicę Wcielenia, siostry klauzurowe z żeńskiego Instytutu, swoim życiem pragną budować na jedynym koniecznym (Łk 10,42.) całe dzieło Instytutu. Zakonnice poświęcone wyłącznie kontemplacji, uczestniczą poprzez swoje modlitwy w dziele misyjnym Kościoła: Instytuty życia kontemplacyjnego mają największe znaczenie w nawróceniu dusz przez swoje modlitwy, dzieła pokutne i przeciwności, ponieważ to Bóg jest tym, który dzięki modlitwie, wysyła więcej robotników na swoje żniwo, budzi wolę nie-chrześcijan, aby słuchać ewangelii i pomnaża w ich sercach słowa zbawienia...(1)

 

Nasze siostry poswięcają swoje życie, aby kontemplować i żyć tajemnicą Słowa Wcielonego w największym wyrażeniu  jego nicości jakim jest Krzyż. To on prowadzi je do opuszczenia wszystkiego i powierzenia się całkowicie Bogu, pokazując w ten sposób, że nie ma miłości większej, niż oddanie życia za braci. 

ssvm
Życie kontemplacyjne nie oznacza egoistycznej dezercji od problemów, które nas otaczają, ale bardziej ukrytą ofiarę, która oprócz aspektu wyrzeczenia się i wynagrodzenia, przyjmuje wymiar dziękczynienia umiłowanego syna.

W ten sposób, daleka od zapomnienia problemów współczesnego świata, siostra kontemplacyjna czyni się solidarna ze wszystkimi ludźmi, ofiarując Bogu, Dawcy wszelkich dóbr, własne życie modlitwy: „Siostry noszą w sercu cierpienia i troski tych, którzy uciekają się do ich pomocy oraz wszystkich mężczyzn i kobiet”. (2)

Siostra kontemplacyjna spala swoje ofiary w sercu Kościoła. Przez tajemnicę wiary w obcowanie świętych, zakonnica klauzurowa powierza i ofiaruje siebie Bogu, aby wszyscy członkowie Kościoła wzrastali w świętości, wierząc w owocność swojego oddzielenia od świata.

W ciszy i samotności, poprzez słuchanie Słowa Bożego, liturgię, osobistą ascezę, modlitwę, umartwienie i wspólnotę w miłości braterskiej, całe ich życie i działanie jest ukierunkowane na kontemplację Boga. 


(1) Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, 1965.

(2) Verbi Sponsa nr 8, 13 maja 1999-Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze sióstr Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń  Życia Apostolskiego.