Skip to:

Święty Jan Paweł II

Święty Jan Paweł II Wielki jako patron Instytutu Służebnice Pana i Dziewicy z Matara

Juan Pablo II Virgen de Lujan

Wyciąg dekretu "Ustanowienie  błogosławionego Jana Pawła II patronem naszego Instytutu"

"W związku z tym, że od początku istnienia Instytutu błogosławiony Jan Paweł II, był uważany przez naszego ojca założyciela i nas wszystkich, za „Ojca” naszej rodziny zakonnej, jednoczy nas z nim więź wyjątkowa;

Uważamy, że ta synowska więź, jest naprawdę głęboka, tak więc:

  • On jest podstawowym źródłem naszego prawa, ponieważ mamy w Konstytucjach prawie 1100 cytatów z jego głębokiego nauczania papieskiego;
  • Jan Paweł II  przez swoje nauczanie jest inspiratorem wielu elementów naszego charyzmatu, co oznacza, że nie jest on tylko elementem „dekoracyjnym” naszego prawodawstwa, ale przeciwnie „daje życie podstawom charyzmatu [1];
  • Jednoczy nas z Janem Pawłem II oddanie się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, ponieważ on sam został uformowany przez Maryję , według nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, którego duchem chcemy żyć składając czwarty ślub zakonny;
  • Podzielił z nami, przez swój przykład i nauczanie, zaangażowanie misyjne, dając natchnienie do wypełnienia przykazania Pana , aby iść na cały świat i głosić Ewangelię[2];
  • Nauczył nas kochać Kościół powszechny i „oddychać dwoma płucami”, i to jest łaska, którą Opatrzność Boża dała nam od początku, że mogliśmy otworzyć misje na Ukrainie i w Egipcie, przyjmując także ryt wschodni;
  • On, przez swój pontyfikat pozwolił doświadczyć nam wyjątkowo swego ojcostwa wobec naszej rodziny zakonnej, interweniując wiele razy osobiście  lub przez swych najbliższych współpracowników w trudych początkach rodzenia się zgromadzenia, dla naszego dobra, chroniąc nasze powołania i misje, dodając odwagi i służąc radami. On zapoczątkował proces aprobaty kanonicznej naszego Instytutu i wiele innych rzeczy. A ponieważ, tak jak wielu innych świętych  ma misje po śmierci, z pewnością odpowiadajace jego ziemskiej posłudze, podczas której dał nam swoją opiekę i obecność, jesteśmy pewni, że z nieba wstawia się za nami, jak Ojciec, tak jak to czynił na ziemi.

Ze względu na to, że jako osoby konsekrowane rośliśmy z nim, czytalismy jego pisma i otrzymane pouczenia, uczestniczyliśmy z nim w Światowych Dniach Młodzieży, byliśmy obecni na wielu celebracjach liturgicznych i modliliśmy się przy jego grobie, nasze wielkie oddanie i przywiązanie  jeszcze bardziej wzrosły;

Przyjmując powszechne pragnienie członków naszego Instytutu i samego Założyciela;

Po konsultacji  z Radą Generalną Instytutu i po otrzymaniu jednogłośnej zgody16 lutego  tego roku;

W obecnyn liście,

Ogłaszamy

Błogosławionego Jana Pawła II Wielkiego, Patronem Instytutu Służebnice Pana i Dziewicy z Matara

Ogłaszamy także uroczystą celebrację jego wspomnienia 22 października

Ufamy, że Jan Paweł II Wielki będzie źródłem inspiracji dla naszego życia zakonnego, dla naszej działalności apostolskiej, dla naszych studiów i pracy, dla życia naszych wspólnot. Chcemy także, by był czczony i wzywany, przekonane, że będzie wielkim orędownikiem z nieba.

Najświętszej Maryi Pannie pod wezwaniem Naszej Pani z Lujan, jeszcze raz mówimy, jak Błogosławiony Jan Paweł II "Cały Twój, Maryjo”. W Twoje macierzyńskie ręce składamy owoce tego ojcostwa.

W Rzymie, 20 lutego 2012 roku

MATKA MARIA de ANIMA CHRISTI, PRZEŁOŻONA GENERALNA


[1] Cfr. Carlos Miguel Buela, "Jan Paweł Wielki", IVEPress, New York 2011, 517-540.

[2] Por. Mt 28,19