Skip to:

Śluby

ssvm

 

Ojciec Carlos Miguel Buela zakłada Instytut sióstr z  „jedynym pagnieniem, by dać Jezusowi Chrystusowi oblubienice według Jego serca”. Podstawowym motywem powołania zakonnego jest to, by być oblubienicą Chrystusa i matką dusz poprzez śluby zakonne.

Dążymy do poświęcenia się Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych, tworząc publiczny Instytut zakonny, składając śluby, żyjąc życiem braterskim we wspólnocie, z przynależnością własną osób zakonnych, w ten sposób, aby wszyscy członkowie mogli osiągnąć doskonałość własnego stanu życia.[1][2]

Życie zakonne, przez które oddajemy się całkowicie na służbę Bogu, które prowadzi człowieka do doskonałości, zawiera się w zasadzie w wypełnieniu trzech ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przynagleni przez miłość[3], czystość dla Królestwa Bożego (Mt 19, 12), ubóstwo ( sprzedaj wszystko, co masz, Mk 10,21) , i posłuszeństwo (jest lepsze niż ofiara, 1 Krl 15, 22), aby naśladować bardziej z bliska Słowo Wcielone w Jego  czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.[4]

W tej kenozie (uniżeniu) Chrystusa w Jego odkupieńczym Wcieleniu rodzi się dla każdej osoby konsekrowanej „szczere dążenie w kierunku  jedynej miłości, która wyraża się i umacnia w pokorze ukrytego życia, w akceptacji cierpienia, aby dopełnić we własnym ciele, to czego brakuje cierpieniu Chrystusa (por. Kol 1, 24), w cichej ofierze, w poddaniu się świętej woli Boga, w pogodnej ufności, nawet jeśli zawodzą własne siły. Z tej wierności Bogu tryska także miłość do innych”.[5]

 

ssvm

Ponadto pragniemy wyrazić naszą miłość i wdzięczność do Maryi, prosząc Ją o pomoc w przedłużaniu we wszystkim Wcielenia i czynimy to przez profesję czwartego ślubu niewoli Maryjnej, według św. Ludwika Marii Grignon de Montfort.

 

ssvm

"Oto dlaczego jest bardzo ważne nie tylko dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa to, co te młode osoby czynią, ponieważ one składając śluby wieczyste, zobowiązują się przede wszystkim, do rozwijania tego geniuszu kobiecego, który posiada każda niewiasta, ponadto składając śluby stają się oblubienicami Chrystusa. Zawierają małżeństwo- dlaczego? Aby kochać Jezusa Chrystusa, Boskiego Oblubieńca, to jest zadanie siostry, zakonnicy. Zawierają małżeństwo, aby modlić się za wszystkich, za mężczyzn i kobiety (mamy wiele potrzeb!). Potrzebujemy dusz takich, jak te, które będą piorunochronami, które jak magnes przyciągną Boże Błogosławieństwo na nas wszystkich, na nasze rodziny i Ojczyznę. I na koniec, zawierają małżeństwo, aby być matkami – matkami dzieci Bożych w pełni czasów”.

(Ojciec Carlos Miguel Buela, Servidoras 4)


[1] Por. KPK. 598, 2.

[2] Por. SSVM Konstytucje, [21].

[3] Por.SSVM Konstytucje, [48].

[4] Por.SSVM Konstytucje, [6].

[5] DVC, 230.