Skip to:

Ćwiczenia duchowe według metody św. Ignacego z Loyoli

ssvm

 

Święty Ignacy z Loyoli, twórca Ćwiczeń Duchowych, określa je mówiąc, że są one „każdym sposobem rachunku sumienia, rozważania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej oraz innym działaniem duchowym... W taki sam sposób jak spacer, chodzenie i bieganie są ćwiczeniami cielesnymi, tak każdy rodzaj przygotowania i porządkowania duszy, aby weliminować z niej wszystkie nieuporządkowane skłonności, a po ich wyeliminowaniu móc szukać i znaleźć Wolę Bożą w ukierunkowaniu własnego życia dla zdrowia dusz, nazywają się Ćwiczeniami Duchowymi”. 

 

Jako członkowie Rodziny Zakonnej Słowa Wcielonego chcemy naśladować Jezusa Chrystusa także w Jego 40-dniowym skupieniu na pustyni, aby zwyciężyć nas samych i uporządkować własne życie według Boga. Z tego powodu chcemy głęboko poznać same Ćwiczenia i przygotować się do ich owocnego głoszenia. Pragniemy być gotowi do ich prowadzenia zawsze, gdy nadaży się taka sposobność zwłaszcza, że Ćwiczenia Duchowe są jednym z uprzywilejowanych apostolatów, które realizuje nasza Rodzina Zakonna w wymiarze duchowym. 

Ćwiczenia Duchowe przedstawiają drogę i sposób szczególnie cenny, aby szukać i spotkać oblicze Boga w nas, dookoła nas i we wszystkich rzeczach, aby poznać Jego wolę i wdrożyć ją w czyn” (Benedykt XVI).