Nuestra Señora de China

No. 73, Chang Jiang Road, Zhongli District

Taoyuan City 320

Phone: +886 (3) 4258493