Comunidad Contemplativa San José

Fushkruje - Rruga e Kishës Katolike

Arrameras 1502

Phone: + 355 699625082